Psychiatrie in en rond het algemeen ziekenhuis

Verbeke P. Psychiatrie in het algemeen ziekenhuis: van dé PAAZ naar hét PAAZ. Tijdschr Geneesk 2000; 56: 557-560. 2. Artikel 107 van het Koninklijk Besluit houdende de coördinatie van de Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft een impact op de werking van het „psychiatrische aanbod van de algemene ziekenhuizen” (PAAZ). In 2000 werd de visie van „PAAZ-Overleg Vlaanderen” samengevat in de tekst „Van dé PAAZ naar hét PAAZ”. De urgentiepsychiatrie, een kortdurende behandeling, de liaisonpsychiatrie en de ambulante poliklinische zorgverlening werden toen beschreven als de elementen die het PAAZ vorm en inhoud gaven.
Door de impulsen vanuit de netwerken ontstaan door artikel 107 werden de bovenstaande fundamenten van het PAAZ niet alleen twaalf jaar later bevestigd, maar tegelijkertijd uitgebreid met een vijfde pijler: het PAAZ als onderdeel van het globale GGZ-aanbod. Hierdoor engageert het PAAZ zich in alle functies die beschreven worden in de „Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken”.
Vanuit die vijfde pijler én in samenspraak met de partners binnen een regio kunnen de opdrachten van het PAAZ gedifferentieerd worden, maar altijd zullen de vier oorspronkelijke pijlers een belangrijk kenmerk blijven van het PAAZ. Aan dit proces, dat enkele jaren zal duren, wil PAAZ Overleg Vlaanderen de nodige ondersteuning geven, zowel binnen als buiten het algemeen ziekenhuis. Een kwaliteitsvolle zorg voor alle
patiënten is en blijft het doel.

Officiële VVP-adviezen

Informatie

PAAZ