Bevraging Ambulant werkende Volwassenenpsychiaters

Ben je tevreden met de huidige omkadering van het beroep van Ambulant Psychiater in een zelfstandige praktijk, polikliniek of CGG?

Om deze laatste punten zo accuraat en objectief mogelijk in kaart te brengen, willen we u warm maken om de 5 minuten durende Bevraging Ambulante Volwassenenpsychiatrie in te vullen tegen uiterlijk 18/2/2024. Het doel is om vanuit de nieuwe VVP-sectie de resultaten voor te leggen aan de betrokken beleidsmakers. De grote respons op de petitie i.v.m. de beperkte voorraden van Zypadhera heeft eerder aangetoond dat uw tussenkomst zeker het verschil kan maken.

In te vullen tegen uiterlijk 18/2/2024

8 januari, 2024