Betere cardiovasculaire gezondheid, lager risico op ouderdomsdepressie?

T.T. van Sloten

Onderzoeksvraag

Is een betere cardiovasculaire gezondheid gerelateerd aan een lager risico op depressieve klachten?

Belangrijkste resultaten

Gedurende de follow-upperiode van 19 jaar kregen 1858 deelnemers (26,5%) nieuwe belangrijke depressieve klachten op één of meer follow-upmomenten. Zowel een hogere cardiovasculaire gezondheid in 1997 als een verbetering in cardiovasculaire gezondheid tussen 1990 en 1997 was gerelateerd aan een lager risico op depressieve klachten. Zo hadden mensen met een cardiovasculaire gezondheidscore van 6 of 7 in 1997 ten opzichte van de mensen met een score van 0 of 1 een 64% lager risico op depressieve klachten (oddsratio 0,36; 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,20-0,66). Ook was een betere cardiovasculaire gezondheid gerelateerd aan een lager risico op een ongunstig beloop van depressieve klachten over de tijd, zoals de chronische aanwezigheid van depressieve klachten.

Consequenties voor de praktijk

Verbetering van de cardiovasculaire gezondheid heeft mogelijk een beschermend effect op depressieve klachten. Een oorzakelijk verband tussen betere cardiovasculaire gezondheid en lager risico op depressieve klachten kan met deze observationele studie echter niet worden aangetoond. Een interventiestudie is nodig om deze associaties verder te onderzoeken.

16 oktober, 2023