Autismespectrumstoornissen

C.F.M. van Hooijdonk

De resultaten laten zien dat er waarschijnlijk geen causaal verband bestaat tussen maternale infecties tijdens de zwangerschap en ASS bij het ongeboren kind. De relatie wordt mogelijk voor een groot deel verklaard door gedeelde familiefactoren, zoals leefomgeving. Preventie gericht op het verminderen van maternale infecties zal daarom de incidentie van ASS waarschijnlijk niet verlagen.