sophia@flux.be

Drugsgebruik en normalisatie ervan bij jongvolwassenen; monitor naar drugsgebruik

Drugsgebruik gaat gepaard met risico’s, zoals de kans op gezondheidsklachten op korte en lange termijn en verslaving. Naast de invloed op het individu heeft drugsgebruik ook veel maatschappelijke gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan (huiselijk) geweld, overlast, verkeersongevallen en het dumpen van drugsafval. Uit recent literatuuronderzoek blijkt dat het drugsgebruik vooral hoog is onder jongvolwassenen en dan […]

Nieuwe permanente vorming exposuretherapie

“Exposuretherapie werkt, maar wordt erg benut of niet optimaal gebruikt. Heel wat onderzoek toont welke barrières er bestaan om exposuretherapie goed te implementeren in de dagelijkse praktijk. Maar gelukkig is er ondertussen ook heel wat geweten over wat we daaraan kunnen doen! Met steun van EBPracticenet ontwierpen wij dan ook een opleiding gebaseerd op de […]

Inleiding tot de neurale netwerken in de psychiatrie

Conclusies Onderzoek naar neurale netwerken is cruciaal voor het begrijpen van de ontwikkeling van onze cognitieve en emotionele capaciteiten, ook bij psychiatrische stoornissen, en de flexibiliteit van onze hersenen, bijv. in reactie op behandeling. Toekomstige studies zullen zich waarschijnlijk richten op het identificeren en beschrijven van de interactie tussen verschillende netwerken die gekoppeld zijn aan […]

Effecten van een rookvrijbeleid op attitudes zorgpersoneel en agressie in de psychiatrie

Voorafgaand aan implementatie van het rookvrijbeleid waren de grootste zorgen dat er een toename van agressie zou zijn en een verergering van de psychiatrische klachten bij opgenomen patiënten. Vier maanden na implementatie ervaarde de meerderheid van de zorgmedewerkers dat deze klachten van patiënten niet verergerd waren en 15% van de zorgmedewerkers dacht dat klachten mogelijk […]

Cognitieve gedragstherapie: online even goed als face-to-face – A. van der Markt

Belangrijkste resultaten Er werden 31 studies geïncludeerd, met in totaal 3053 deelnemers gericht op verschillende (met name psychiatrische) aandoeningen waaronder depressie, angststoornissen, slaapstoornissen, tinnitus en eetstoornissen. Het belangrijkste resultaat was dat face-to-face- en online-CGT beide even effectief waren in het verminderen van de symptomen van de aandoeningen, met een kleine gepoolde gestandaardiseerde effectgrootte van g […]

Bevraging Ambulant werkende Volwassenenpsychiaters

Om deze laatste punten zo accuraat en objectief mogelijk in kaart te brengen, willen we u warm maken om de 5 minuten durende Bevraging Ambulante Volwassenenpsychiatrie in te vullen tegen uiterlijk 18/2/2024. Het doel is om vanuit de nieuwe VVP-sectie de resultaten voor te leggen aan de betrokken beleidsmakers. De grote respons op de petitie […]

WERKGEHEUGEN; INDIVIDUELE VERSCHILLEN BIJ KINDEREN VAN OUDERS MET PSYCHISCHE PROBLEMEN

Ondanks de genetische overlap tussen schizofrenie en bipolaire stoornis hebben vooral kinderen van ouders met schizofrenie problemen met het werkgeheugen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op analyses op groepsniveau, waardoor individuele verschillen niet zichtbaar zijn. Dit blijkt uit het onderzoek van Andreassen en collega’s bij Deense kinderen met een familiaal hoog risico op schizofrenie of bipolaire […]

Consultatieve psychiatrie in de huisarts­praktijk

E.A.H. Visser, B.H.C.M. Kregting, T.C. Olde Hartman, M. Pop-Purceleanu, F.A. van de Laar Resultaten: Uit het databaseonderzoek kwam naar voren dat consultatieve psychiatrie vooral is ingezet bij patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis, meerdere psychiatrische diagnoses en actueel psychofarmacagebruik. De consultvraag betrof meestal medicatie- of behandeladvies. De psychiater gaf, naast advies over de consultvraag, vaak additionele […]

Betere cardiovasculaire gezondheid, lager risico op ouderdomsdepressie?

Onderzoeksvraag Is een betere cardiovasculaire gezondheid gerelateerd aan een lager risico op depressieve klachten? Belangrijkste resultaten Gedurende de follow-upperiode van 19 jaar kregen 1858 deelnemers (26,5%) nieuwe belangrijke depressieve klachten op één of meer follow-upmomenten. Zowel een hogere cardiovasculaire gezondheid in 1997 als een verbetering in cardiovasculaire gezondheid tussen 1990 en 1997 was gerelateerd aan […]

Open Geestdagen – Campagne van TE GEK!?

Met de Open Geestdagen wil Te Gek!? het belang van mentaal welbevinden onderstrepen en mensen laten kennismaken met de verschillende zorgvormen in de geestelijke gezondheidszorg. Denk hierbij aan preventie, maar ook aan zorgprojecten in je wijk of buurt, en ambulante en residentiële hulp. Alle info: https://www.tegek.be/campagnes/opengeestdagen/over-de-open-geestdagen Dit najaar touren acteur en muzikant Mathias Vergels (Lowieke uit […]