editor_vvp

Projectoproep 24/7 outreachende urgentiepsychiatrie: antwoord FOD op open brief

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie is dankbaar een antwoord te hebben mogen ontvangen op onze open brief ter attentie van mevrouw Sabine Stordeur (directrice-generaal van het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) over het projectvoorstel 24/7 outreachende urgentiepsychiatrie . Het volledige antwoord kan u hier lezen. Samenvattend wordt de […]

Vraag tot uitstel projectoproep outreachende urgentiepsychiatrie 24/7

De VVP roept het FOD op om de deadline voor het indienen van projectvoorstellen outreachende urgentiepsychiatrie 24/7 te verdagen naar 20 december 2024. Dergelijke organisatie vereist meer tijd dan voorzien binnen de huidige deadline. Tijd die nodig is voor een degelijke voorbereiding, en afstemming en invulling van alle randvoorwaarden. Is dit niet het geval, zullen […]

Open brief gericht aan Lundbeck rond onbeschikbaarheid nortriptyline (Nortrilen) and amitriptyline (Redomex)

The largest associations for psychiatrists in Belgium, the Flemish Association for Psychiatry (VVP), the Société Royale de Médicine Mental de Belgique (SRMMB), the Belgian Association of Psychiatrists (BAP/VBS), the Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry (BCNBP), and the largest associations of hospital farmacists, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VVZ), Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA), Pharmaciens […]