Agenda

“Voorbereiding opleiding acute ingrijpmedicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen i.f.v. certificering (deel 2)”

19
jun

16u - 18u

Het referentiekader van de Psychiatrische Ziekenhuizen beschrijft de verwachtingen waar de psychiatrische ziekenhuizen en de A-en K-diensten binnen de Algemene Ziekenhuizen aan moeten voldoen. In overleg met de sector, beroepsgroepen en ervaringsdeskundigen werd in 2018 de module “Vrijheidsbeperkende Maatregelen” van dit referentiekader geactualiseerd en verfijnd, zo weerhouden we uit een schrijven van Minister J. Van Deurzen dd. 27 maart 2019 aan de directies van de betrokken ziekenhuizen.  Ook vanuit de VVP en VVK werd hieraan meegewerkt.

Eén van de punten in dit referentiekader betreft:
De artsen volgen om de 4 jaar minimum 4 uren vorming m.b.t. de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen (medicamenteuze fixatie, de-escalerende technieken, preventie van agressie,…).” VVP en VVK mogen dit opnemen.

 

Graag nodigen we u uit  om mee na te denken over de inhoudelijke vormgeving van deze vorming.

-          Op 21/05/2019 organiseerden we een eerste overleg hieromtrent. Onder begeleiding van collega Dr. Jürgen De Fruyt brainstormden we met 15 collega’s over het aspect ‘acute ingrijpmedicatie’/ ‘medicamenteuze fixatie’..

-          Op 19/06/2019 organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een Inspiratie dag omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen in de residentiële geestelijke gezondheidszorg. Het detailprogramma is nu bekend: de inspiratie dag duurt tot 16u00. Zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/inspiratiedag-vrijheidsbeperkende-maatregelen-residenti%C3%ABle-ggz. Uit de sectievergadering van 21/05/2019 kwam het  voorstel het volgend overleg m.b.t. de voorbereiding van de vorming te koppelen aan deze dag, omdat er waarschijnlijk reeds geïnteresseerde collega’s aanwezig zijn. Nadruk tijdens dit overleg zal liggen op preventie van en omgaan met agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen.

o   Tijdstip overleg: 16u00 – 18u00

o   Locatie:  volgt

-         Kan u niet aanwezig zijn, maar heeft u interessante input voor het debat en de vorming hieromtrent, neem dan graag contact op met Dr. Jürgen De Fruyt of Dr. Hella Demunter.  Het  overleg nog voor de zomer laten doorgaan, geeft de opleiders de mogelijkheid  tijdens de zomermaanden deze vorming  i.f.v. certificering voor te bereiden.


Met vriendelijke groeten

Hella Demunter
Sectievoorzitter UIZP van de VVP

 


Info

op woensdag 19 jun 2019

vvp activiteit

Plaats:
Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88 te 1000 Brussel

Organisatie:
VVP

Spreker(s):
Jügen de Fruyt, Hella Demunter, .....

Moderator:
Hella Demunter

Accreditering werd aangevraagd

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 info@vvp-online.be

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit stelt jou in staat om uw surfervaring te personaliseren en vertelt ons welke delen van de website bezoekers hebben geraadpleegd. Zo krijgen we zicht krijgen op het surfgedrag op onze site en kunnen daardoor onze communicatie en diensten verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om de website op een goede manier te gebruiken.
Deze cookies slaan informatie op over de keuzes die je op de website maakt, zoals je taal of regio zodat de website zich daaraan aanpast.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe je de website gebruikt. Ook wordt deze informatie gebruikt door ons om inzichten te krijgen over gedragingen zodat we onze diensten of producten kunnen aanpassen en verbeteren. Deze gegevens worden anoniem doorgegeven.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription