Agenda

Opleiding Vrijheidsbeperkende maatregelen - Dichtbij station

30
nov

13u-17.00u

Op vraag van de Vlaamse Overheid organiseert de VVP i.s.m VVK
een State-of-the-Art opleiding over “Vrijheidsbeperkende Maatregelen” binnen de residentiele psychiatrische zorg in Vlaanderen.
De belangrijkste onderwerpen van deze opleiding zijn: medicamenteuze fixatie, de-escalerende technieken en preventie van agressie.

Na overleg met de Vlaamse Overheid kregen we vandaag de bevestiging dat de opleiding Vrijheidsbeperkende Maatregelen voor artsen die werkzaam zijn in psychiatrische afdelingen, alleen verplicht is voor diegene die psychiatrisch beleid maken en daardoor mogelijk beslissingen nemen over vrijheidsbeperkende maatregelen. De opleiding is niet voor louter somatisch werkende artsen zoals huisartsen. De Vlaamse Overheid liet ons ook weten dat ze dit scherper gaan formuleren in het referentiekader

De Vlaamse Overheid zal de ziekenhuizen informeren over deze verplichting en de uitnodiging om deel te nemen aan deze opleiding rondsturen

Programma: 

13u onthaal

17u einde 

----------------------

 mail naar info@vvponline.be

Accreditering “Ethiek en economie” wordt aangevraagd

Plaats: PZ Onzelievevrouw - naast trein station Brugge

Tarief: 55€ voor iedereen 

(Inschrijvingsgeld tot 1 maand voor de opleiding niet meer terugbetaalbaar.) 

Info

op donderdag 30 nov 2023

vvp activiteit

Plaats:
PZ Onzelievevrouw- Koning Albert I laan 8 te 8200 Brugge.(kapel pz)

Organisatie:
VVP ism VVK

Spreker(s):
Dr. Hella Demunter, Dr. Daniel Neves Ramos en Jurgen De Fruyt

Moderator:
Dr. Kirsten Catthoor

Accreditering

Organisatornummer: 2.862

Erkenningsnummer activiteit: 23011753

Rubriek: 6

Accrediteringspunten: 4