Agenda

De sectie Langdurige Zorg en Rehabilitatie en het Mobiel Psychiatrisch Team Dak- en Thuislozen van de stad Antwerpen nodigen uit voor een studiedag

04
mei

Inschrijvingen zijn afgesloten

Het Mobiel Psychiatrisch Team Dak- en Thuislozen (MPTDT) is een samenwerkingsverband tussen ZNA Volwassenpsychiatrie, ZG Multiversum en CAW Antwerpen en richt zich op cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening, die dak- of thuisloosheid ervaren en zorgmijdend zijn. De voorbije jaren hebben ons geleerd dat een intersectorale aanpak voor deze kwetsbare groep noodzakelijk is. Omdat het team 5 jaar bestaat, willen we met een studiedag stilstaan bij het werken met een outreach behandeling voor deze doelgroep.

Programma

12u30 onthaal

13.00u welkomstwoordje

13u15 prof. dr. Philippe Delespaul

-      Optimale integrale zorg voor mensen met meervoudige zorgbehoeften

14u15 Liesbeth Reynders

-      Toelichting AZIS+

15.00u pauze

15u30 Eva de Bie

-      KADANS: multidisciplinaire samenwerking voor dak- en thuislozen met complexe problematiek

16.00u team MPTDT

-      Ervaringen van vijf jaar MPTDT

16u45 start receptie

18.00u debat Phillipe Dellespaul en Jan Van Hecke: Blijven er voldoende bedden over voor EPA-patiënten?

Accreditering “Ethiek en Economie” is aangevraagd

Deelnameprijs:
25€ medewerkers van ZNA, Multiversum en CAW Antwerpen
45€ VVP-leden
25€ ASO vvp-leden
45€ artsen
25€ anderen (vpk, psychologen…)

Iedereen van harte welkom!


Kirsten Catthoor - Voorzitter VVP


Info

op donderdag 04 mei 2023

vvp activiteit

Plaats:
Auditorium van het Sint-Vincentiusziekenhuis, Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen

Organisatie:
vvp ism het Mobiel Psychiatrisch Team Dak- en Thuislozen van de stad Antwerpen

Spreker(s):
Prof. Philippe Delespaul, Liesbeth Reynders, Eva de Bie, ...

Moderator:
Dr.Kirsten Catthoor

Inlichtingen:
info@vvponline.be