Agenda

Fenomenologie en psychiatrie: de waan van de dag? met Jasper Feyaerts

12
mei

19h30 tot 21h30 (live)

Fenomenologie: de leer die wil trachten zonder enig vooroordeel de dingen te leren kennen zoals zij zich voordoen 

De fenomenologie is in oorsprong een filosofische stroming die aan Edmund Husserl wordt toegeschreven. De filosofie was langer met de term bekend, maar Husserl was de eerste die uitdrukkelijk de fenomenologie gestalte heeft gegeven.2 Een kernachtige beschrijving van de fenomenologische benadering vindt men bij Maurice Merleau-Ponty.

Een fenomenologische houding kan de geschikte afstand tot het psychiatrisch object verwezenlijken door de subjectiviteit met het behoud van een zekere objectiviteit expliciet in rekening te nemen. Door haar klemtoon op de subjectieve beleving en de weergave in klinische beschrijvingen biedt.

Het fenomenologisch perspectief impliceert dus ook een ethisch standpunt (hoe denk je over de kwetsbare mens?) en houding (hoe ga je om met de kwetsbare mens?). Dit sluit ook aan op dé cruciale vraag die een psychiater, en psychiatrie in het algemeen – zich dient af te vragen: ‘waarmee zijn we bezig?’

De spreker zal een aantal kernbegrippen uit de fenomenologie toelichten en waarom dit belangrijk is voor onderzoek en praktijk. Hij past dit toe op wanen in het schizofrenie spectrum. Dit alles leidt niet enkel tot verrassende inzichten maar ook tot nieuwe perspectieven voor theorie en behandeling van psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder psychose.

Programma:

19.30u welkom -  dr. M. Calmeyn

20.00u: fenomenologie voor psychiaters – Jasper Feyaerts 

21.30u: vraagstelling

22.00u: receptie

Jasper Feyaerts is Professor Clinical Psychology aan de Universiteit Gent

Inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMITaAn81yETM7qNGc0ZkbCHfiSletjPAdNWMapTxdFr-3jA/viewform?...

Accreditering psychiatrie wordt aangevraagd

Tarieven: 
45€ VVP-leden
45E niet artsen
80€ artsen geen lid

Iedereen van harte welkom.


Michiel van Kernebeek
Voorzitter sectie filosofie en psychiatrie

Annulaties tot 7 dagen voor de activiteit worden aanvaard. 

Info

op donderdag 12 mei 2022

vvp activiteit

Plaats:
Museum dr. Guislain te Gent

Organisatie:
Psychiatrie en filosofie van de vvp

Spreker(s):
Jasper Feyaerts

Moderator:
Marc Calmeyn

Accreditering

Organisatornummer: 2.862

Erkenningsnummer activiteit: 22007583

Rubriek: 6

Accrediteringspunten: 1,5