Zelfzorg

de Vlaamse Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO), samen met de Vlaamse Vereniging Assistenten Psychiatrie (VVAP) een webinar met als thema ‘Zelfzorg’.

Gezien de gekende problematiek van burn-out, depressie en verslaving bij artsen en in het bijzonder bij arts-specialisten in opleiding, is de nood hoog om dit thema op de kaart te blijven zetten.

Via deze webinar willen we de deelnemers aanzetten tot het in vraag stellen van hun eigen werkritme en levensstijl, alsook concrete handvaten aanreiken om meer aan zelfzorg te kunnen doen. Dit om te investeren in de weerbaarheid en draagkracht van onze artsen en arts-specialisten in opleiding.

Allen welkom

Cisse Geleyn Voorzitter VVAP van de VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

31 maart, 2021

VVP

Plaats

Spreker(s)

Doctors4Doctors- ArtsInNood – Koen Matton - Koen Van Praet (psycholoog) - Peter De Graef (acteur en theatermaker)

Moderator

Cisse Geleyn

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21005034

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven