Werk en gezondheid: een samenleving waarin iedereen mag meedoen

Als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten is ‘En wat doe jij?een klassieke openingsvraag. Eigenlijk polsen ze daarmee naar elkaars werk. Betaald werk, wel te verstaan. Het zegt veel over het belang ervan voor onze identiteit. Arbeid zorgt voor een inkomen maar ook voor een sociaal en betekenisvol leven. Valt werk weg, dan krijgen lichamelijk en geestelijk welzijn vaak een stevige tik.

Alleen al in België zitten bijna een half miljoen mensen langer dan een jaar thuis. Arbeidsongeschiktheid en de bijbehorende uitsluiting is een multidimensionaal probleem op het raakvlak van economie, zorg en zingeving.

  1. Hoe kunnen we de maatschappij leefbaarder maken, ook voor mensen met ziekte, kwetsuur, beperking of (psychische) kwetsbaarheid?

Geerdt Magiels zocht voor zijn boek (in dialoog met psychiater Bart Leroy) naar verheldering en oplossingen rond deze problematiek. In dit boek wordt aangetoond hoe belangrijk werk is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meteen kan het boek ook gebruikt worden als een kleine handleiding om handvatten te krijgen over de praktijk van verwijzing, activeringsmogelijkheden, acties naar herstel.

In deze webinar, volgend op de eerdere webinar rond het effect van armoede op kinderen, gaat hij dieper in op deze problematiek van toxische stress en uitsluiting in de levensloop van een mens.

Geerdt Magiels is bioloog en filosoof. Als schrijver en spreker zoekt hij in boeken, essays, artikels, radioverhalen, tentoonstellingen en lezingen de juiste woorden en beelden om de complexiteit van de wereld begrijpelijker te maken. Daarbij vraagt hij aandacht voor wie en wat kwetsbaar is in deze wereld vanuit de overtuiging dat beter begrijpen kan leiden tot meer mildheid en solidariteit in diversiteit.

Dr Bart Leroy is psychiater en maakt deel uit van de VVP-werkgroep: ‘Arbeid en Psychiatrie’. Vanuit deze werkgroep werd Geerdt Magiels gevraagd een boek te maken over dit thema. Dit resulteerde in het boek: “Werk/Gezondheid”, dat in deze webinar wordt belicht.

Accreditering “Ethiek en economie” is aangevraagd

Inschrijven kan via deze link

Tarieven: 30€ vvp/vvk/vvn leden 20€ ASO-leden vvp/vvk/vvn leden 50€ anderen

Allen van harte welkom!

Dr. Peter Niemegeers Wetenschappelijk secretaris vvp

VVP activiteit

Online

Informatie

5 december, 2023 - Webinar 20u met Geerdt Magiels en Bart Leroy

VVP

Plaats

Spreker(s)

Geerdt Magiels - Bart Leroy

Moderator

Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

23020058

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven