Webinar COVID-19 &amp: geestelijke gezondheid – Hoge Gezondheidsraad

Tijdens dit webinar zal het advies “Psychosociale zorg tijdens de COVID-19 pandemie” van de Hoge Gezondheidsraad in detail worden toegelicht: welke psychische klachten zijn te verwachten naar aanleiding van de coronacrisis en op welke manier gaan we hiermee om? Er wordt een overzicht gegeven van de internationale literatuur, de resultaten van de enquête bij professionals in de geestelijke gezondheidszorg en de inventaris van

Belgische studiegegevens. Tot slot volgt er een interactief debat om gepaste maatregelen te identificeren.

Andere activiteit

Informatie

22 maart, 2021 - 13.00u- 15.30u

Hoge Gezondheidsraad

Inschrijven

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven