Wanen voorbij overtuigingen

Naar aanleiding van een paper die recent in Lancet Psychiatry verscheen – zie: https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30460-0/fulltext , zal Jasper Feyaerts een webinar geven over het fenomeen van de waan in de psychiatrie.

Wanen worden traditioneel gedefinieerd als valse overtuigingen die met zekerheid geloofd worden en moeilijk weerlegd kunnen worden door tegenbewijs. Dit is de gangbare definitie in de geschiedenis van de psychiatrie.
Het bepaalt in grote mate hoe wanen in psychiatrisch en psychologisch onderzoek en in de klinische praktijk benaderd worden. Deze opvatting van wanen is ook een belangrijk element in de zogenaamde continuüm-benadering van psychose, die kritisch staat tegenover het gebruik van categoriale distincties in het veld van de psychopathologie, en in het bijzonder ten aanzien van de diagnostische categorie van schizofrenie.
In deze benadering worden wanen gezien als overtuigingen die niet kwalitatief verschillen van normale overtuigingen, maar enkel een kwantitatieve uitvergroting vormen van alledaagse ideeën en ervaringen.
Zijn onderzoek spits zich toe op fenomenologische, filosofische en psychoanalytische benaderingen van psychopathologie (psychose i.c.) en psychiatrische diagnostiek.
“Luister aandachtig naar de wanende patiënt en onderzoek haar wereld”.
Nieuw is dat Feyaerts het verlies van aandacht niet enkel opvat als beroepsrisico, maar als iets dat moeilijk gemaakt wordt door de dominante cognitieve opvatting van wanen als ‘foutieve overtuigingen’.
Anderzijds opent het ook de zoektocht naar therapeutische benaderingen die beter aansluiten bij de geleefde betekenis van wanen, hetgeen ook impliceert dat de eigenlijke definitie van wat ‘succesvolle behandeling’ is ter discussie komt te staan. Deze hoeft bijvoorbeeld niet enkel te bestaan uit een medische focus op symptoomreductie, maar kan ook ruimte maken voor een meer existentiële waardering van waanervaring.
Jasper Feyaerts is Doctor in de Klinische Psychologie en Psychoanalytisch Therapeut. Hij is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de vakgroep Psychoanalyse &amp:amp: Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent en het Center for Contextual Psychiatry van de KU Leuven.

Via deze link inschrijven aub

inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2nxgiYazTpZMpwLYHoa_J8gfE7-3Npo7WRpeXzcc57NytLw/viewform?…

Tarieven: 25€ VVP/VVK-/ VVN-leden 50€ anderen Accreditering rubriek “Psychiatrie wordt aangevraagd” Allen van harte welkom! Kirsten Catthoor Wetenschappelijk secretaris, mede namens het Dagelijks Bestuur

VVP activiteit

Informatie

15 maart, 2021 - Webinar 20u

VVP

Spreker(s)

Jasper Feyaerts

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

200192269

Rubriek

2

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven