VVP Herfstvergadering te Antwerpen (dichtbij Station)

9.00u Verwelkoming

9.30u Ontwikkkelingsstoornissen op volwassen leeftijd: ontwikkelt de volwassenenpsychiatrie mee ?

Wanneer kleintjes groot worden, AKA, wanneer patiënten met ADHD e/o autisme de consultatieruimte van de kinderpsychiater inruilen voor die van de volwassenenpsychiater.

Dr. Edward Debbaut is kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het Expertisecentrum Autisme binnen het UPC KU Leuven. Binnen dit team volgt hij voornamelijk kinderen en volwassenen met een dubbeldiagnose van autisme met een verstandelijke beperking.

Dr. Nele De Vriendt is psychiater. Ze superviseert binnen het UPC KU Leuven zowel de ADHD-polikliniek alsook Atmosfeer (het subteam binnen het ECA dat specifiek gericht is op volwassenen met een (vermoeden) van autisme) naast de afdeling Verslavingszorg

Dr. Karen Vertessen is kinder- en jeugdpsychiater. Zij superviseert op campus Gasthuisberg de polikliniek voor kinderen met aandachtsmoeilijkheden en hyperactiviteit-impulsiviteit of ADHD, en aanverwante ontwikkelingsproblemen zoals leerproblemen, tics en gedragsstoornissen.

10.45u Koffiepauze

11.30u De beleefde ervaring van het gebruik van psychofarmaca bij personen met een verstandelijke ontwikkelingsstoornis (verstandelijke beperking) – Philippe Persoons en Katelijn De Queecker

Dr. Katelijn De Queecker, psychiater-psychotherapeut: ze werkt in de ZG St-Kamillus te Bierbeek en het AZ St-Maarten te Mechelen: ze is opgeleid als systeemtherapeut en heeft een bijzondere interessen in ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen

Dr. Philippe Persoons, psychiater-psychotherapeut, werkt in de ZG Sint-Kamillus als beleidsarts van de doelgroep “Dubbeldiagnose” (verstandelijke ontwikkelingsstoornis en psychiatrische aandoening

12.30u Lunchpauze

13.30u Aanpassing van de euthanasierichtlijn? Marc De Hert

Prof. dr. Marc De Hert is psychiater en psychotherapeut in het UPC KU Leuven. Hij is hoogleraar aan de KU Leuven, op het departement neurowetenschappen.

14.30u Dwangbehandeling en ethiek – Joris Vandenberghe

Joris Vandenberghe is volwassenenpsychiater en coördinerend stagemeester in UPC KU Leuven. Hij is verbonden aan Reakiro en is lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek en van de ethische comités van UPC KU Leuven en van UZ Leuven. Hij legt zich toe op de ethische aspecten van psychiatrie, onder andere euthanasie, wilsonbekwaamheid, gedwongen opname en het gebruik van dwang.

15.30u Trauma’s op de weg van verleden naar toekomst. – Christophe Busch

Christophe Busch studeerde criminologie aan de UGent en Holocaust &amp:amp: genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam voor vele jaren in de forensische psychiatrie (daderbehandeling), was directeur van Kazerne Dossin

17u Einde

Tarieven: 90€ VVP-lid VVP 45€ ASO-lid VVP 160€ niet leden VVP

hier inschrijven aub

Iedereen is van harte welkom!

Wij betalen tot 14 dagen voor het evenement geen geld terug !

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Op locatie

Informatie

17 november, 2023 - 9.30u - 17uur

VVP

Plaats

Lindner hotel - Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen

Spreker(s)

Joris Vandenberghe - Marc De Hert - Philippe Persoons - Katelijn De Queecker - Karen Vertessen - Jean Steyaert - Christophe Busch.....

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

23025033

Rubriek

2

Accrediteringspunten

3

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven