Volzet -Het verschil in farmacologische behandeling van unipolaire versus bipolaire depressie

Bipolaire stoornis (BD) is een ernstige psychiatrische aandoening met een prevalentie van 2-3%, gekenmerkt door manische en depressieve episodes.

  • Daar waar lithium en anti-epileptica lang de gouden standaard zijn geweest in de aanpak van deze aandoening, zijn de richtlijnen betreffende de farmacotherapeutische behandeling van BD de laatste jaren grondig veranderd.
  • Is lithium nog de gouden standaard?
  • Wat is de rol van antipsychotica in de aanpak van BD?
  • Spelen antidepressiva nog een rol?
  • Is één enkele stemmingsstabiliserend middel haalbaar of moeten manische episodes en depressieve episodes apart aangepakt worden?

In deze webinar wordt met een state-of-the-art overzicht over de farmacotherapeutische aanpak van BD een antwoord geboden op al deze vragen.

Professor dr. Manuel Morrens is verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel waar hij psychiater is op een afdeling voor patiënten met bipolaire stoornis met of zonder co-morbied middelenmisbruik. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

Accreditering rubriek “psychiatrie” is aangevraagd Tarieven: 25€ vvp/vvk/vvn-leden 50€ niet vvp-leden

We hopen u allen online te mogen begroeten Dr. Kirsten Catthoor Wetenschappelijke secretaris en het Dagelijks Bestuur

VVP activiteit

Online

Informatie

8 maart, 2021 - Webinar 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Manuel Morrens

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20019267

Rubriek

2

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven