Volzet! Euthanasie bij mensen met een psychiatrische stoornis – Enkel voor artsen

Tijdens de lezing zal nagegaan worden of Tine Nys nog een kans had om behandeld te worden, dan wel of euthanasie de enige optie was die haar nog restte. Een essentiële vraag daarbij is of de diagnose haar autismespectrumstoornis geen redelijke optie was om een voorgesteld zorgtraject te starten dat het lijden had kunnen lenigen.

De euthanasiewet eist immers een causaal verband tussen het lijden en de ongeneeslijke aandoening. Er bestaat een onderscheid tussen de taak van diagnosticus (een diagnose stellen of bevestigen), de taak om de psychopathologie te beoordelen op basis van de klinische toestand van de patiënt en de taak van de behandelaar.

Psychodiagnostiek en psychotherapie zijn verschillende disciplines die een specifieke opleiding en expertise vereisen. Op juridisch vlak moet nagegaan worden of er tijdens de euthanasieprocedure alleen schendingen waren van ‘procedurele voorwaarden’, dan wel of er ook inhoudelijk fouten zijn gebeurd.

Via deze link inschrijven aub (enkel voor artsen)

Tarieven: 25€ VVP/VVK-/ VVN-leden 50€ anderen

Accreditering rubriek “Ethiek en economie wordt aangevraagd” Allen van harte welkom! Kirsten Catthoor Wetenschappelijk secretaris, mede namens het Dagelijks Bestuur

VVP activiteit

Online

Informatie

8 februari, 2021 - TN, een kroniek van een aangekondigde dood en een straf wettelijke vervolging. Webinar 20u (opleiding enkel voor artsen)

VVP

Plaats

Spreker(s)

Marc De Hert

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20019254

Rubriek

6

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven