Volzet ! Ambulant werkende psychiaters en ELP

Nu de storm wat is gaan liggen, wil de VVP een forum bieden aan psychiaters om te discussiëren over hoe de psychologenconventie in de regio’s van de netwerken wordt geconcretiseerd.

Er werd beslist om hierover een webinar te organiseren op 25 oktober, al over een week dus. Het besluit om dit op korte termijn te doen, is vooral ingegeven door de afspraak met Minister Frank Vandenbroucke diezelfde week, waar dit onderwerp centraal op de agenda staat.

Deze webinar richt zich uiteraard op alle psychiaters, maar zeker op hen die alleen ambulant werken, en nog geen connectie hebben met de netwerken.

Piet Snoeck zal de webinar starten met een inleiding over de huidige regelgeving van de psychologenconventie. Stephan Claes zal aanvullen met ervaringen vanuit de regio Leuven.

Onderwerpen die tijdens de webinar zeker aan de orde zullen komen zijn de volgende:

· Welke criteria worden er te lande gebruikt om het psychologenaanbod op het niveau van het netwerk / de eerstelijnszones vorm te geven, in functie van het zgn ‘public mental health’-perspectief?

· Hoe kunnen de vrijgevestigde psychiaters in het debat worden betrokken?

· Hoe kan zorgvuldige multidisciplinaire diagnostiek gebeuren?

· Hoe kan een ELP advies vragen aan een psychiater?

· Wat is de positie en de functie van een ambulant werkende psychiater in het netwerk?

· Hoe kan right care at first time georganiseerd worden?

Accreditering “Ethiek en Economie” wordt aangevraagd

Iedereen van harte welkom om mee na te denken, kritische vragen te stellen en constructieve voorstellen te doen.

VVP activiteit

Online

Informatie

25 oktober, 2021 - Webinar 25 oktober 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Piet Snoeck, Stephan Claes

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers.

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21021076

Rubriek

6

Accrediteringspunten

2

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven