Uitnodiging webinar structurele hervorming nomenclatuur voor ambulante raadpleging

In het kader van de structurele hervorming van de nomenclatuur voor ambulante raadpleging door het RIZIV, zullen er ook specifiek voor psychiatrie een aantal focusgroepen worden georganiseerd.

De basis voor de hervormingen is beschreven in het document in bijlage.

De eerste focusgroep psychiatrie vindt plaats op woensdag 3 maart. Het proces van de nomenclatuurhervorming zal ondersteund worden door de Universiteit Gent.Een aantal bestuursleden van de VVP zullen deelnemen aan deze focusgroepen.

We vinden het belangrijk om hierover met de leden te discussiëren. Zoals jullie kunnen lezen in het document zijn de klemtonen voor psychiatrie momenteel nog erg weinig omschreven en is er nog veel ruimte voor verbetering.

Waar liggen de knelpunten in de huidige nomenclatuur voor psychiaters Wat zijn aandachtspunten die nog niet in dit document zijn opgenomen Hoe kunnen we onze beroepsbelangen het best verdedigen?

De webinar zal live gestreamd worden vanuit de Universiteit Gent. Moderators van dienst zijn Gilbert Lemmens en Kirsten Catthoor.

We hopen op een massale input van jullie kant, om zo goed mogelijk voorbereid aan de focusgroepen te kunnen deelnemen.

link om in te schrijven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-BF2dbSb6NyyqYmDoKUgZg_F1JxebWIky_3YUXcmzVSRxjQ/viewform?…

Na betaling van het inschrijvingsgeld zal u op de dag van de webinar een toegangscode doorgestuurd krijgen.

Accreditering “ethiek en economie” is aangevraagd.

Hartelijke groeten

Kirsten Catthoor Wetenschappelijk secretaris VVP, in naam van het Dagelijks Bestuur

VVP activiteit

Online

Informatie

25 februari, 2021 - Webinar 20.30u begin

VVP

Plaats

Moderator

Kirsten Catthoor en Gilbert Lemmens

Inschrijven

Organisatornummer

2,862

Rubriek

6

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven