Uitnodiging webinar: Stand van Zaken GGZ – 20 u

De Geestelijke Gezondheidszorg is in volle beweging. Zowel op inhoudelijk vlak gebeuren veel vernieuwende zaken, maar ook formeel-administratief verandert er dagelijks een heleboel.

Op Vlaams en op federaal niveau worden krijtlijnen uitgezet voor de komende jaren, voor de toepassingen binnen ons vakgebied. Het is moeilijk zicht te krijgen op wat de huidige overeenkomstencommissies, begeleidingscommissies, werkgroepen, mutualiteiten en Medicomut allemaal in portefeuille hebben.

Yves Wuyts volgt dit allemaal nauwgezet op vanuit zijn beleidspositie bij Zorgnet-Icuro.

We hebben hem bereid gevonden om toelichting te geven bij de positionering van alle lopende zaken en dossiers.

  • Het is uiteraard een ad hoc toelichting, een stand van zaken in het hier en nu. Wat er daags nadien beslist wordt, is koffiedik kijken.

We denken vanuit het Dagelijks Bestuur van de VVP dat dit een opportuniteit is voor de leden, om op de hoogte gebracht te worden van wat er allemaal reilt en zeilt op beleidsniveau.

Accreditering rubriek “Ethiek en Economie” is aangevraagd.

Tarieven: 15€ (ASO-leden) 25€ VVP/VVK/VVN – leden – Anderen: 50€

Hier inschrijven aub

We hopen u talrijk te ontmoeten!

Met hartelijke groeten,

Kirsten Catthoor Voorzitter VVP

Peter Niemegeers Wetenschappelijk secretaris VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

29 juni, 2022 - Met Yves Wuyts - Zorgnet-Icuro

VVP

Plaats

Moderator

Peter Niemegeer

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

22012198

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven