Transmurale zorg – verslavingskoepel Kempen

In dit zorgpad zijn ervaringsdragers verslaving de gids aan het bed van de patiënt. Zij helpen de patiënt de verbinding te maken tussen de kortdurende detox in de ziekenhuizen (intramurale zorg) en de potentieel levenslange zorg van het zelfhulplandschap verslaving, de professionele hulp en de huisarts.

Ze gidsen de patiënt ‘door de muren door’ (transmuraal) naar de nulde en eerste lijn en zijn een belangrijke schakel in deze zorg. Ervaringsdragers verslaving vertrekken vanuit hun authentiek verhaal en zetten hun ervaringskennis naast de professionele kennis en ze helpen elkaar. Zo staat de ervaringsdrager er nooit alleen voor en de professionele hulpverlener ook niet.

Het is een duale werking, waar ervaringskennis en professionele kennis evenwaardig zijn.

Accreditering “psychiatrie” wordt aangevraagd

inschrijven

Tarieven 30€ vvp-leden/vvk/vvn 20 ASO vvp-leden/vvk/vvn 50 Anderen

Iedereen van harte welkom!

VVP activiteit

Online

Informatie

18 december, 2023 - Webinar 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Kirsten Catthoor - verslavingskoepel Kempen

Moderator

Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

23029863

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven