‘Taken by storm: De psychosociale en psychiatrische gevolgen van de COVID-19 pandemie’

Tijdens historische (Spaanse griep) en recentere pandemieën(SARS, MERS) werd een verhoogde prevalentie van ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) vastgesteld.

Zowel psychose, majeure depressie als suïcide kwamen substantieel meer voor.

De psychosociale gevolgen van de pandemie spelen hier een duidelijker rol in, maar ook ontregeling van het immuunsysteem draagt bij aan deze psychiatrische comorbiditeiten.

In dit webinar staat Prof. dr. Manuel Morrens, expert in neurobiologische inflammatie, stil bij directe en indirecte bio psychosociale effecten van de Covid-19 pandemie.

Hij zal angst voor infectie, rouw, sociaal isolement en economische en financiële gevolgen uitgebreid bespreken, naast de rechtstreekse link met infectie en immuunactivatie.

Prof.dr. Manuel Morrens, psychiater verbonden aan het UPC Duffel en professor Klinische Psychiatrie: Cognitieve Neurowetenschappen UAntwerpen

Accreditering rubriek “psychiatrie” is aangevraagd.

Tarieven:

25€ vvp Lid 50€ anderen

Hier inschrijven (na digitale inschrijving en betaling wordt de link de dag zelf doorgemaild).

Bij annulatie graag een mailtje aub.

Dr. Kirsten Catthoor

Wetenschappelijk secretaris VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

24 juni, 2020 - Volzet!! 20.00u

Plaats

Spreker(s)

Prof.dr. Manuel Morrens

Moderator

Dr. Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Rubriek

2

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven