Rondetafel: discriminatie in verzekeringen (20u -22u )

“Veel verzekeraars vergoeden gevolgen van een psychische aandoening minder gul dan die van een fysiek letsel. In een recent vonnis heeft de Mechelse arbeidsrechtbank dat onderscheid voor het eerst discriminerend genoemd.

Een vrouw was naar de rechter gestapt omdat in haar collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering stond dat “psychische en persoonlijkheidsstoornissen” maximaal twee jaar een vergoeding konden opleveren. De rechter vond dat discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.

Dat wil niet zeggen dat alle bestaande gelijkaardige clausules meteen onwettig zijn, maar het is voor advocaat Alexander Maes, die een doctoraat schreef over psychische kwetsbaarheden en het arbeidsrecht, toch een betekenisvol vonnis.

Psychiaters worden dagelijks geconfronteerd met dit soort discriminatie, dat patienten omwille van de aard van hun problematiek, niet alle rechten kunnen uitputten zoals patienten met een somatische conditie dat wel kunnen.

Tijdens deze rondetafel zal een analyse gemaakt worden van de ernst en uitgebreidheid van het probleem, en zal gepoogd worden om creatieve oplossingen te vinden dat patienten met een psychische problematiek sterker maakt in hun positie richting verzekeraars.”

Alexander Maes (Leuven, 1992) is advocaat sinds 2021 en was assistent sociaal recht aan de UHasselt tussen 2015 en 2021. In dat kader begeleidde hij verschillende sociaalrechtelijke vakken. Hij voltooit momenteel nog zijn doctoraat binnen het sociaal recht aan diezelfde universiteitAlexander behaalde zijn Masterdiploma in de Rechten aan de KU Leuven (2015, cum laude).Alexander vervoegde Reliance in oktober 2021

Accreditering “Ethiek en economie” wordt aangevraagd

de inschrijving is gratis maar wel verplicht.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPigUoUGl-fl_qPa99vj1qsLsX5Nx5a6N4OwI0PugfaeUU2w/viewform?…

Iedereen van harte welkom!

Kirsten Catthoor VVP voorzitter

VVP activiteit

Op locatie

Informatie

7 december, 2022 - live met Alexander Maes en Assuralia

VVP

Plaats

Campus Kortenberg, Leuvensesteenweg 517 te 3070 Kortenberg

Spreker(s)

Alexander Maes en Assuralia

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

22015509

Rubriek

6

Accrediteringspunten

2

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven