Roken in de psychiatrie, van doodnormaal naar “stop ermee”

Roken is jarenlang de norm geweest in de psychiatrie: bijna iedereen rookte, niet allen patiënten maar ook behandelaars. Ondanks dat tabaksverslaving als een psychiatrische aandoening wordt erkend in de DSM, wordt deze zelden expliciet gediagnosticeerd en behandeld.

Er is een duidelijke relatie tussen roken en psychische kwetsbaarheid. Roken is echter geen effectieve copingstrategie en veroorzaakt somatische complicaties en vroegtijdige sterfte.

Internationaal wordt steeds meer gepleit voor geïntegreerde behandeling van roken binnen psychiatrische zorg, met motiverende gespreksvoering, psycho-educatie, therapeutische interventies en farmacotherapie als effectieve interventies.

Rookvrije psychiatrische ziekenhuizen en strikte overheidsregels kunnen de prevalentie van roken verminderen. Een handleiding voor ‘Rookvrije geestelijke gezondheidszorg’ wordt ontwikkeld. Onderkant formulier

– Tijdens deze webinar zal dieper ingegaan worden op de link tussen roken en psychische kwetsbaarheid alsook strategieën om het rookgedrag te verminderen binnen de ggz.

Jentien Vermeulen is Assistant Professor en Psychiater in opleiding aan het Amsterdam UMC waar ze een onderzoeksgroep coördineert die het verband tussen psychose en roken uitpluist. Zij leidt een mix van studies naar de neurobiologische, psychosociale en implementatie factoren die van belang zijn voor stoppen met roken. In 2019 was zij projectleider van het rookvrij maken van de terreinen rondom Amsterdam UMC. Zij is lid van een reeks aan (inter-)nationale richtlijncommissies die stoppen-met-roken bij psychiatrische patiënten onder de aandacht hebben gebracht. In 2022 bracht zij als co redacteur het eerste Nederlandstalige boek over Leefstijlpsychiatrie uit. Tot slot is zij actief als eindredacteur bij De Jonge Psychiater.

Accreditering “psychiatrie” wordt aangevraagd

Inschrijven

Tarieven: 30€ VVP/VVK/VVN- lid 20€ ASO VVP/VVK/VVN –lid 50 Anderen

Allen van harte welkom!

Peter Niemegeers Wetenschappelijk secretaris VVP

ps: Annulaties worden tot 2 dagen voor de webinar niet terugbetaald

VVP activiteit

Online

Informatie

13 februari, 2024 - Webinar 20u met Jentien Vermeulen

VVP

Plaats

Spreker(s)

Jentien Vermeulen

Moderator

Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

23028884

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven