Psychotherapeutische aspecten v/d behandeling van zelfbeschadiging

‘Zelfbeschadiging’ is de vertaling van het in 1998 uitgegeven ‘Cutting. Understanding and overcoming selfmutilation’, geschreven door de in New York gevestigde psychotherapeut Levenkron.

De oorzaken van problemen wordt gevonden in de vroege jeugd, waarin dikwijls sprake was van een gestoord hechtingspatroon en seksueel misbruik.

De behandeling is gericht op het staken van de zelfbeschadiging en de vorming van een stabiele persoonlijkheid. Praten, vertrouwen, gezonde binding en veilige communicatie worden genoemd als noodzakelijke bouwstenen voor verandering.

De therapeut neemt een actieve rol in en aan een bepaald persoonlijkheidsprofiel te beantwoorden om op een professionele wijze om te kunnen gaan met de overdracht en tegenoverdrachtsaspecten van de relatie

Laurence Claes is psycholoog aan de faculteit psychologie van de KU Leuven

Accreditering “psychiatrie ” is aangevraagd

Inschrijven via deze link

Tarieven 25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-leden 50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

11 mei, 2022 - Webinar met Laurence Claes om 20u

VVP

Plaats

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21027380

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven