Psychische kwetsbaarheid als (verboden) beëindigingsgrond van de arbeidsrelatie

De de-institutionalisering van de geestelijke gezondheidszorg en de hedendaagse mogelijkheden tot ambulante psychische zorg maken dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vandaag de dag steeds vaker kunnen worden behandeld terwijl ze – in theorie – actief blijven participeren in de maatschappij.

Toch moet worden vastgesteld dat personen met een psychische kwetsbaarheid (zoals depressie of burn-out) een steeds groter aandeel uitmaken van alle personen met een langdurige arbeidsongeschiktheid. Nochtans wordt ook wel eens aangenomen dat werken (of minstens de vaste dagstructuur die daarmee gepaard gaat) bevorderlijk zou zijn voor de geestelijke gezondheid. Dat mensen met een psychische kwetsbaarheid toch langdurig van de arbeidsmarkt verdwijnen, valt mogelijk ten dele te verklaren doordat werkgevers te snel geneigd zijn personen met een psychische kwetsbaarheid te ontslaan in plaats van aanpassingen door te voeren aan de werkplaats. Dat laatste is een vaststelling die al een decennium geleden werd gemaakt door de OESO.

In dit webinar wordt stilgestaan bij de vraag

Welke bescherming mensen met een psychische kwetsbaarheid genieten tegen een ontslag en welke mogelijkheden er bestaan tot werkhervatting.

Er wordt onder meer uitgeklaard of een psychische kwetsbaarheid gezien kan worden als een ‘handicap’ dan wel een ‘gezondheidstoestand’ in de discriminatiewetgeving. Dat wordt verbonden aan instrumenten die het een werknemer mogelijk maken om ondanks een ‘arbeidsongeschiktheid’ toch aan de slag te blijven of opnieuw aan het werk te gaan. Op die manier proberen we een antwoord te vinden op de vraag in welke gevallen een ontslag op basis van een psychische kwetsbaarheid (juridisch) gerechtvaardigd kan zijn en wanneer er sprake is van een verboden discriminatie. In dit alles zal ook stilgestaan worden bij de rol die de behandelend psychiater eventueel kan opnemen in dit verhaal.

Alexander Maes is advocaat gespecialiseerd in sociaal recht bij Reliance | Littler sinds 2021. Daarnaast is hij sinds 2015 verbonden aan de UHasselt. Hij verdedigde er met succes zijn doctoraat dat handelt over de beëindiging van de arbeidsrelatie en psychische kwetsbaarheden. Momenteel is hij er deeltijds aangesteld als gastprofessor en is hij betrokken bij verschillende opleidingsonderdelen binnen het sociaal recht.

Accreditering “Ethiek en economie” wordt aangevraagd

Hier inschrijven aub

Tarieven: 30€ VVP/VVK/VVN –leden 20€ ASO/ VVP/VVK/VVN 50 anderen

Iedereen van harte welkom!

Dr. Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

30 mei, 2023 - Webinar 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Alexander Maes

Moderator

Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

23011374

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven