Palliatieve zorgen in de neurologie

Om verschillende redenen wordt het een bijzondere editie van onze herfstmeeting. Voor het eerst sinds lang hopen we weer als vanouds fysiek bij elkaar te kunnen zijn. Op die manier wordt het wellicht voor velen een weerzien met collega’s, waardoor we de traditie van de bijeenkomsten van de VVN als ontmoetingsplaats voor Vlaamse neurologen in ere kunnen herstellen. Ook het onderwerp van de meeting, “Palliatieve zorgen in de neurologie”, is bijzonder. Het wordt behandeld door een vijftal sprekers met expertise in deze complexe materie, waarrond nog steeds veel vragen en onzekerheden op het terrein bestaan. In de verschillende lezingen zal ingegaan worden op aspecten van de wilsverklaring van de patiënt, de besluitvorming bij kritische patiënten, palliatieve zorgen bij verschillende neurologische ziektebeelden en tenslotte ook op de euthanasievraag. Uiteraard wordt voor deze editie accreditatie in de rubriek Ethiek en Economie aangevraagd. Tenslotte is het ook de laatste bijeenkomst van de bestuursploeg in zijn huidige samenstelling. Na de herfstvergadering zwaaien we de voorzitter en de wetenschappelijke secretaris uit en verkiezen we dus twee nieuwe bestuursleden.

We hopen u dan ook in groten getale te mogen verwelkomen op onze herstfmeeting.

Babinski organiseert naar goede gewoonte een programma in de namiddag voor assistenten en jonge neurologen (&amp:lt: 3 jaar na afstuderen). Het thema is ditmaal “incidentalomen”. In verschillende lezingen wordt de betekenis van toevalsbevindingen in de elektrofysiologie, beeldvorming en biologie toegelicht.

Inschrijven kan via de website: Inschrijven

Ik hoop U samen met de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Neurologie te mogen verwelkomen.

Vriendelijke groeten

Namens de Raad van Bestuur

Andere activiteit

Informatie

23 oktober, 2021 - Herfstvergadering - leden vvp 25 € en assistenten 10€

Vlaamse Vereniging voor Neurologie

Inlichtingen

ecretariaat@vlaamseneurologen.be

Inschrijven

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven