Nieuwe datum – Vergeten vrouwen – Erik Thys voor dewelke hij curator was

In het psychiatrisch centrum campus Kortenberg werden tot de jaren 1970 uitsluitend vrouwen – vaak gedwongen – opgenomen. Ze leefden afgezonderd van de samenleving en werden de facto ‘vergeten’.

Dankzij de beeldende therapie die het universitair psychiatrisch centrum sinds 1963 als een van de eerste centra in Europa aanbood, konden sommige patiënten zich echter artistiek ontplooien, zich uit de vergetelheid werken en zich van het stigma bevrijden. Aan de hand van beeldmateriaal van de tentoonstelling zelf, en een aantal reflecties van ervarings- en andere deskundigen, stappen we in de wondere wereld van outsider art, wat gezien de hoge kwaliteit van de werken misschien wel een foute woordkeuze is.

Stigma is een sociaal proces, ervaren of geanticipeerd, gekenmerkt door exclusie, verwerping, beschuldigen en devaluatie ten gevolge van ervaring met, perceptie van of gerechtvaardigde anticipatie van een negatieve sociale veroordeling betreffende een persoon of groep. De fundatie voor deze veroordeling is iemands kenmerk als gevolg van een ziekte

De organiserende partners (UPC KUL Campus Kortenberg, Metaforum KUL, KAOS en CERA) hebben hun medewerking verleend aan deze webinar door het beeldmateriaal ter beschikking te stellen. Patientenvereniging Uilenspiegel vaardigde ervaringsdeskundigen af om hun licht te laten schijnen op deze bijzonder tentoonstelling.

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen op deze bijzondere zoom-sessie, waarvoor u hier kan inschrijven.

Accreditering “Ethiek en economie” is aangevraagd

Alle welkom

Kirsten Catthoor Wetenschappelijke secretaris

VVP activiteit

Online

Informatie

16 december, 2020 - Webinar 20u met Erik Thys - nog plaatsen vrij

VVP

Plaats

Spreker(s)

Erik Thys

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20015032

Rubriek

6

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven