Nieuw datum -Neuropsychiatrische gevolgen van de COVID-19

Onduidelijk is hoe deze crisis de psychiatrie gaat beïnvloeden. Een toename van psychische klachten door de sociaal-maatschappelijke gevolgen wordt verwacht. Daarnaast kunnen ook neurobiologische gevolgen van de infectie zichtbaar worden. Eerdere pandemieën hebben tot een significante toename van postvirale encefalopathie, neuromusculair disfunctioneren en demyeliniserende aandoeningen geleid.

Mogelijke neuropsychiatrische gevolgen van een sars-CoV-2-infectie op termijn zijn nog onbekend. – Welke neuropsychiatrische gevolgen van de door sars-CoV-2 veroorzaakte immunologische respons op het centraal zenuwstelsel kunnen we verwachten? – Tot welke neuropsychiatrische aandoeningen kan dit leiden?

Hoe zal dit onderzoek ons vak veranderen? In onzekere tijden is het van groot belang om de toekomst van de psychiatrie tegemoet te treden met de ervaringen uit het verleden. De historie leert dat pandemieën van andere virussen in de periode daarna gepaard gingen met een toegenomen incidentie van neuropsychiatrische aandoeningen.

Psychiaters die de komende jaren patiënten zien met neuropsychiatrische symptomen moeten bedacht zijn op een COVID-19-infectie in de voorgeschiedenis.

Prof. dr. Arjen Slooter studied Medicine at the Vrije Universiteit, Amsterdam (1986-1994) and worked subsequently as a resident in Neurology in Sint Lucas Hospital, Amsterdam (1994). He was research fellow in Neuro-Epidemiology at the G.H. Sergievsky Center, Columbia University, New York (1996) and received a PhD in Epidemiology from Erasmus University, After a fellowship in Intensive Care Medicine (AMC Amsterdam, 2004-2006), he rejoined the UMC Utrecht where he is currently working as consultant neurologist-intensivist at the Department of Intensive Care Medicine. In 2016, he was appointed as Professor in Intensive Care Neuropsychiatry at Utrecht University.

inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKSWr42w1BZyx805aLNEeK4hAjChp4PidJDE1DLcat79XOPA/viewform?…

Tarieven:

25€ VVP-leden 25€ VVK-leden 50€ niet -leden

Iedereen van harte wekom!

VVP activiteit

Online

Informatie

9 december, 2020 - WEBINAR PROF. SLOOTER om 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Arjen Slooter

Moderator

Maarten Van Den Bossche

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20014001

Rubriek

1

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven