Neurocognitieve mechanismen die een rol spelen bij de behandeling met psychedelica

Michiel Van Elk zal ons onderhouden over de neurocognitieve mechanismen die een rol spelen bij de behandeling met psychedelica.

Psychedelica bieden een therapeutisch potentieel voor de behandeling van psychische aandoeningen, maar hoe psychedelica precies werken, is nog onduidelijk.

Hij zal verschillende mechanismen bespreken die de therapeutische werking van klassieke psychedelica kunnen verklaren.

Hij zal onderscheid maken tussen verschillende verklaringsniveaus: het farmacologische, neurocognitieve en psychologische niveau.

Conclusie: Psycholytische en psychedelische therapie grijpen in op verschillende niveaus, maar uiteindelijk is het waarschijnlijk de combinatie van mechanismes die ons helpt begrijpen waarom psychedelica – in de juiste set en setting – succesvol toegepast kunnen worden in de therapeutische praktijk

Michiel Van Elk is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Hij is auteur van het boek “Nuchtere kijk op psychedelica”.

Accreditering “Psychiatrie” is aangevraagd

Inschrijven via deze link

Tarieven 25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-leden 50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

23 maart, 2022 - Webinar met Michiel Van Elk

VVP

Plaats

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21027360

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven