Nationale ziektelast-studie met vooral aandacht voor GGZ

Het hoofddoel van het volksgezondheidsbeleid is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking. Daarom is het van cruciaal belang om te begrijpen welke ziekten de grootste bedreiging vormen voor de gezondheid en het welzijn. De relatieve omvang van ziekten in een populatie wordt vaak aangeduid als de „ziektelast”.

Met een vergrijzende bevolking en een stijgend aantal niet-dodelijke ziekten vereist het huidige evidence-based volksgezondheidsbeleid een globale meting van de gezondheid van de bevolking, die morbiditeit en mortaliteit combineert en rekening houdt met de gezondheid gerelateerde kwaliteit van het leven. Samenvattende metingen van bevolkingsgezondheid, zoals de aan handicap aangepaste levensjaren (Disability Adjusted Life Years of DALY’s) zijn daarom cruciale statistieken geworden voor het kwantificeren van de ziektelast. DALY’s geven de kloof tot een leven in perfecte gezondheid weer als het aantal potentiële verloren gezonde levensjaren door ziekte en/of vroegtijdige dood.

Schattingen van de ziektelast in België zijn verkrijgbaar uit sporadische internationale en nationale inspanningen. Maar als ziektelast het gezondheidsbeleid in België zou moeten ondersteunen, is een meer systematische aanpak vereist waarin vergelijkbare schattingen worden gegenereerd die hun oorsprong vinden in recente lokale gegevens

Gezien de noodzaak van ziektelastschattingen ter ondersteuning van de besluitvormingsprocessen in de gezondheidssector en de beperkingen van de huidige beschikbare ziektelastschattingen, heeft Sciensano het initiatief genomen om een Belgische nationale ziektelaststudie (Belgian National Burden of Disease Study of BeBOD) te lanceren om een coherent kader te bieden voor routinematige kwantificering van de ziektelast in België met behulp van de DALY-metriek. Het project garandeert gebruik en duurzaamheid, inbedding in de lokale context, methodologische flexibiliteit en vergelijkbaarheid, en capaciteitsopbouw.

Deze webinar zal focussen op de aspecten van geestelijke gezondheid binnen de ziektelast-studie.

Brecht Devleesschauwer is senior epidemioloog bij Sciensano en gastprofessor bij de UGent.

Accreditering “psychiatrie” is aangevraagd

hier inschrijven aub

Tarieven: 35€ VVP/VVK/VVN – leden 25€ ASO- VVP/VVK/VVN – leden 55€ Anderen

Iedereen van harte welkom!

ps: Annulaties worden tot 2 dagen voor de webinar niet terugbetaald

VVP activiteit

Online

Informatie

21 maart, 2024 - Webinar 20u met Brecht Devleesschauwer

VVP

Plaats

Spreker(s)

Brecht Devleesschauwer

Moderator

Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

23033254

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven