Medische Functie van de Federale Overheid

· Synthese nota &amp:amp: verdere planning werkgroep Medische Functie (WGMF)

– Situering werkgroep en opdracht

– Proces

– Consensus bevindingen

– Algemene principes

– De verschillende onderdelen psychiater functies

– Vergoedingssystemen

– Toekomstige actie planning

De bedenkingen die vanuit dit overleg geformuleerd worden, zullen door het VVP bestuur aan de voorzitters en secretaris van de werkgroep worden overgemaakt.

VVP activiteit

Online

Informatie

2 juni, 2020

VVP

Plaats

Spreker(s)

Kirsten Catthoor, Hendrik Peuskens,

Moderator

Kirsten Catthoor, Hendrik Peuskens,

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20009386

Rubriek

6

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven