Leertrajecten in de Kazerne Dossin. Discussie over het psychotherapeutisch nut.

Om racisme, discriminatie en haatmisdrijven constructief aan te pakken, kan het Parket een individueel begeleid bezoek aan Kazerne Dossin als leertraject

Voorstellen

Dit toekomstgericht leertraject maakt de toepassing uit van de pretoriaanse probatie of Bemiddeling en Maatregelen (BEM).

Het leertraject kan worden aangevraagd bij inbreuken op de antiracismewet, de antidiscriminatiewet, de negationismewet en de gemeenrechtelijke haatmisdrijven.

Niet bij ernstige aantasting van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer, deelneming aan een criminele organisatie of feiten die de openbare veiligheid ernstig verstoren. Recidivisme vormt geen beletsel.

De doelstellingen van het leertraject zijn overdracht van relevante historische kennis en getuigenissen, overdracht van inzicht in universele mechanismen zoals polarisatie, desinformatie, ontmenselijking en groepsdruk en overdracht van empathische benadering.

Vanuit psychiatrisch en psychotherapeutisch standpunt kunnen er vragen gesteld worden over hoe pseudo-vrijwilligheid tot inzicht kan leiden, en over de integriteit van de personen die we in de Kazerne Dossin willen herdenken.

Accreditering “psychiatrie” is aangevraagd

Hier inschrijven

Tarieven: 35€ VVP/VVK/VVN – leden 25€ ASO- VVP/VVK/VVN – leden 55€ Anderen

Iedereen van harte welkom!

ps: Annulaties worden tot 2 dagen voor de webinar niet terugbetaald

VVP activiteit

Informatie

27 mei, 2024 - Webinar 20u

VVP

Spreker(s)

Thomas Baum en Kyra Fastenau

Moderator

Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

23033246

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven