Le délire, du symptôme psychiatrique aux discours Lacaniens

In zijn boek “Le Délire” pleit Jean-Louis Feys er voor om de semeiologie van de psychiatrie te verplaatsen. Volgens hem ligt de toekomst van de psychiatrie vooral in het discours, en veel minder in de specifieke woorden die de patiënt gebruikt. Het voeren van het gesprek is veel essentiëler in een behandeling dan de inhoud van het gesprek. Gedachten zijn in dit perspectief niet meer dan idee-fixen.

Op dezelfde manier redeneert hij over de waan. Als we de waan gaan definiëren in termen van een andere realiteit, geraken we in een Babylonische spraakverwarring.

Jean-Louis Feys is psychiater en hoofdarts van het psychiatrisch centrum Saint-Bernard in Manage. Hij is auteur van diverse boeken, en pleitbezorger van een moderne, herstelgerichte psychiatrie. Hij maakte deel uit van de werkgroep “Hervorming van de wet gedwongen opname”, en van de werkgroep van de HGR over diagnostiek in de geestelijke gezondheidszorg.

Hoewel hij van oorsprong Franstalig is, spreekt Jean-Louis perfect Nederlands en zal hij de webinar dan ook in het Nederlands verzorgen.”

Tarieven: 25€ VVP/VVK/VVN leden 50€ anderen

Inschrijven kan via deze link

Accreditering “psychiatrie” is aangevraagd

Alle van harte welkom!

Kirsten Catthoor Wetenschappelijke secretaris

Annulaties tot 7 dagen voor de activiteit worden aanvaard.

VVP activiteit

Online

Informatie

26 april, 2021 - Nederlands gesproken

VVP

Plaats

Spreker(s)

Jean-Louis Feys

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20020247

Rubriek

2

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven