Laagdrempelige zorg bij jongeren met Therese Van Amelsvoort

Driekwart van alle psychische stoornissen ontstaat voor het 25e levensjaar.

De juiste hulpverlening bieden aan jongeren is van vitaal belang om een gezonde ontwikkeling en toekomst voor hen te realiseren. En ondanks goede beschikbare vormen van hulpverlening, krijgt slechts 20% van de jongeren met psychische klachten de juiste zorg. Vaak schamen ze zich voor hun problemen, en is het lastig de juiste zorg te krijgen bv door lange wachtlijsten.

Daarbij komt nog dat als jongeren eenmaal de drempel genomen hebben om hulp te zoeken, ze geconfronteerd worden met de knip in de zorg bij 18 jaar, wat voor discontinuïteit van zorg zorgt.

In Australië is daarom bijna 15 jaar geleden het inmiddels succesvolle jongereninitiatief Headspace gestart. Dit is een laagdrempelige, jeugdvriendelijke multidisciplinaire inloopvoorziening vóór en dóór jongeren ontwikkeld, waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen en geholpen kunnen worden.

Om hulp voor jongeren in Nederland laagdrempeliger en toegankelijker te krijgen, zijn we in 2017 met @ease, de Nederlandse variant van Headspace, gestart. Vanaf het begin zijn jongeren actief betrokken geweest bij de ontwikkeling, inrichting en vormgeving van @ease, zodat de hulpverlening beter aansluit bij hun behoeften en continuïteit biedt als jongeren de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Naast de @ease ‘’walk-in” centra, hebben we versneld door de corona crisis, sinds kort ook een @ease online/chat aanbod ontwikkeld.

Tijdens de lezing zullen de werkwijze van @ease en de eerste resultaten toegelicht worden.

Accreditatie artsen is aangevraagd

Hier inschrijven aub

Tarieven:

25€ vvp/vvk/vvn/vvkp -leden 50€ anderen

Alle van harte welkom!

Kirsten Catthoor Wetenschappelijk secretaris vvp

VVP activiteit

Informatie

31 mei, 2021 - Annulatie

VVP

Spreker(s)

Therese Van Amelsvoort

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21008863

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven