Kwaliteit – namiddagsymposium

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30u: ontvangst met koffie
14.00u: korte inleiding door de moderatoren van de namiddag
14.15u: Frieda Matthys: “Waarom we kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg moeten omarmen. Weerstands-verlagende argumenten voor psychiaters vanuit lopende projecten binnen het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg” .
  • In de lezing zal ingegaan worden op de specifieke kwaliteitsindicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg, en waarom die voor psychiaters belangrijk zijn. Meer nog, waarom we die zonder weerstand moeten omarmen als iets dat de patient en de psychiatrische behandelingen en dus ook de beroepsgroep van psychiaters ten goede komt.
15.00u: Tom Balthazar: “De nieuwe kwaliteitswet: What’s new for shrinks?”
  • De kwaliteit van psychiatrische zorg is de mate waarin het behandelproces voldoet aan gespecificeerde eisen, behoeften of verwachtingen. Verwachtingen over de kwaliteit van zorg kunnen verschillen: zo zal de overheid er anders naar kijken dan patiënten en familieleden. Maar ook hulpverleners onderling hebben andere standaarden als het gaat over wat de “beste” behandeling in termen van kwaliteit.

15.45u: Marc De Hert: “Kwaliteitsvolle beoordeling van een euthanasieverzoek, case studie nav het proces Tine Nys.”

Het assisenproces tegen de betrokken artsen bij de euthanasie van Tine Nys, heeft een schokgolf gejaagd doorheen heel het landschap van de GGZ. De terughoudendheid die er was richting euthanasie voor psychisch, is er alleen maar groter op geworden. We moeten ons de vraag stellen of daar lessen uit kunnen getrokken worden. De belangrijkste vraag is of de vraag voor euthanasie zorgvuldig “kwaliteitsvol” werd gesteld, of de kwaliteit van de diagnostische onderzoeken en behandelingen die Tine Nys kreeg voldoende betrouwbaar was om de euthanasievraag te stellen, en hoe juridische en psychiatrische invalshoeken tot spraakverwarring kunnen leiden. Marc De Hert zal dit toelichten vanuit beide standpunten.

16.30u: vragen aan de sprekers We ronden rond
17.00u af met een receptie, aangeboden door het Dagelijks Bestuur, als dank en erkentelijkheid naar Frieda Matthys, voor haar jarenlange inzet voor de VVP.

Accreditering “Ethiek en economie” wordt aangevraagd

Tarief: 50€

Alle leden welkom!

VVP activiteit

Op locatie

Informatie

18 maart, 2022 - Verwachtingen over de kwaliteit van zorg kunnen verschillen: zo zal de overheid er anders naar kijken dan patiënten en familieleden.

VVP

Plaats

Lindnerhotel -Antwerpen

Spreker(s)

Frieda Matthys, Marc De Hert, Tom Balthazar

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

22001809

Rubriek

6

Accrediteringspunten

3

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven