Kritisch reflecteren als sociale en klinische professional: een retorische benadering

Een korte omschrijving van het onderzoek waarover ik het zal hebben:

In het kader van het Europese Mentally-project (http://mentally-project.eu/home) werd een onderzoek opgezet naar het publieke debat rond mentale gezondheid in 6 Europese landen.

De focus lag hierbij op de taal die we gebruiken wanneer we het over mentale gezondheid hebben en op de impact van ons taalgebruik op de attitudes die we ontwikkelen t.a.v. mentale gezondheid en geestelijke gezondheidsproblemen.

De webinar focust op de resultaten van het onderzoek en de link met psychiatrisch stigma.

U vindt de paper alvast in bijlage, voor het geval u de sessie zou willen voorbereiden. Inschrijven via deze link.

Laura Van Beveren, onderzoeker aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent

Accrediterint Ethiek en Economie is aangvraagd

Tarieven: 25€ VVP/VVK/VVN-leden en 50€ anderen

Wij heten u allen welkom!

Kirsten Catthoor Wetenschappelijk secretaris, mede namens het Dagelijks Bestuur van de VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

19 oktober, 2020 - Webinar 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Laura Van Beveren

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20014954

Rubriek

6

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven