JURIDISCHE OPLEIDING GERECHTSDESKUNDIGE 2022

 • Inleiding tot de opleiding + rechterlijke organisatie, algemene principes burgerlijk procesrecht (2 uren)
 • Algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken (4 uren)
 • Algemene principes van strafprocesrecht (2 uren)
 • Algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken (4 uren)
 • Forensisch bewijs in strafrecht (1 uur)Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling (1,5 uur)
 • Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen (1,5 uur)
 • Praktijk van bemiddeling (1 uur)
 • Aanstelling van de deskundige (1 uur)
 • Verloop deskundigenonderzoek, tussenkomst rechter, verslag in burgerlijke zaken (6 uren)
 • Erelonen en kosten deskundige (3 uren)
 • Aansprakelijkheid en verzekering (2 uren)
 • Deontologie van de gerechtsdeskundige (2 uren)
 • Aanstelling deskundige (1 uur)
 • Verloop onderzoek en verslag in strafzaken (3 uren)
 • Wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken (2 uren)
 • Schadeherstel en -begroting (3 uren)

Examen : Zaterdag, juni 2022

Erkenningen:

 • BIV/IPI-Instituut voor vastgoedmakelaars (20 punten)
 • Het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (wordt aangevraagd voor artsen en apothekers-biologen)
 • IBR (aan de hand van aanwezigheidsattest kunnen bedrijfsrevisoren bij het IBR een aanvraag indienen)
 • Federale Raad van landmeters-experten (goedgekeurd)

Andere activiteit

Informatie

8 februari, 2022 - 10 lessen postacademische vorming

KU Leuven - FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID EN CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

Spreker(s)

prof. dr. Benoît Allemeersch, prof. dr. Raf Verstraeten &: prof. dr. Wim Van de Voorde, Toon Lysens &: Theo De Beir, Johan Boon &: Joost Beke, Patrick Vits &: Jens Timmermans, prof. dr. Geert Jocqué

Moderator

Prof. dr. Stefaan Voet

Inlichtingen

law.congresservice@kuleuven.be

Informatie

Inschrijven

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven