Jaaropleiding tot Supervisor voor Psychotherapeutische zorg en Klinisch – Psychologische behandeling

Doelstelling

De opleiding beoogt supervisoren te bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding. Dit veronderstelt de nodige didactische, relationele en professionele vaardigheden om de supervisanten te begeleiden in hun psychotherapeutisch en/of klinisch werk met cliënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte. De opleiding veronderstelt een bereidheid en de vaardigheden om kritisch te reflecteren op eigen handelen.

Organisatie van de opleiding:

De jaaropleiding bestaat uit twee delen:

  • een theoretisch gedeelte (11 lesdagen)
  • een supervisiegedeelte (6u super visie van eigen supervisiepraktijk in groepjes van drie supervisoren-in opleiding

Flyer in bijlage

Andere activiteit

Op locatie

Informatie

17 september, 2022 - 9.30u -13u

CAPRI

Plaats

Uantwerpen, Campus Duffel of Campus Wilrijk

Spreker(s)

Greet Vanaerschot (acad.verantwoordelijke)- Els Brunfaut - Willy Colin - Ellen Gunst - Marc Hebbrech

Inlichtingen

supervisorenopleiding@gmail.com

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven