Jaarlijkse studienamiddag – Forum – van Ups &amp: Downs vzw – Schaamte

“Deze editie staat in het teken van de “schaamte” en het taboe dat rust op psychisch ziek zijn.

Het taboe dat rust op een hulpverlener met een psychische kwetsbaarheid is zo mogelijk nog groter!

  • Dr. Hans Jacobs is uitgenodigd om te komen getuigen als arts én ervaringsdeskundige.
  • Ook Selah Sue, die heel recent nog in een mediastorm terecht kwam, staat op het programma.
  • Prof. Filip Raes (KU Leuven) brengt dan weer een boeiend en prikkelend betoog over piekeren.”

Allen van harte welkom!

Andere activiteit

Op locatie

Informatie

8 oktober, 2022 - Personen met bipolaire stoornis, hun omgeving en ook hulp- en zorgverleners in Vlaanderen

Ups en Downs vzw

Plaats

Provinciehuis te Leuven

Spreker(s)

Hans Jacobs, Selah Sue, Filip Raes

Inlichtingen

contact@upsendowns.be

Inschrijven

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven