HGR: Geestelijke gezondheid &amp: veerkracht in tijden van polycrisis

Keynote sprekers zetten de toon met analyses van de economische gevolgen van een slechte geestelijke gezondheid.

  • Onderzoek in geestelijke gezondheidszorg: de kenniskloof overbruggen
  • Geestelijke gezondheid in België: huidige trends, determinanten en lasten
  • Economische impact van geestelijke gezondheid
  • Vergelijking tussen nationale geestelijke gezondheidsindicatoren

Vier thematische breakoutsessies:

  • Vluchtelingen en trauma
  • Economische crisis
  • COVID-19
  • Klimaat-verandering

Tenslotte sluiten we de dag af met een rondetafelgesprek met belangrijke actoren (beleidsmakers, praktijkmensen, patiënten).

Voertaal zal Engels zijn voor de keynotes en de thematische sessies en Nederlands/Frans voor het rondetafelgesprek

Accreditatie werd aangevraagd

Andere activiteit

Op locatie

Informatie

22 maart, 2023 - 9u tot 16u te Brussel

Hoge Gezondheidsraad

Plaats

Galileegebouw, Galileelaan 5/2, 1210 Brussels

Spreker(s)

Prof. Inez Germeys, Pierre Smith, David McDaid, Francesca Colombo (TBC)

Inlichtingen

info.hgr-css@health.fgov.be

Inschrijven

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven