Gepersonaliseerde verslavingspsychiatrie

Binnen de verslavingszorg is er een groeiende interesse voor gepersonaliseerde behandeling op basis van individuele patiëntkenmerken Het aantal studies is momenteel nog te beperkt om een volledig dataondersteund model te onderbouwen. De ontwikkeling van onderzoek naar (bio)markers is echter volop gaande en heeft reeds enkele praktisch implementeerbare handvatten opgeleverd. Een gepersonaliseerde aanpak van verslaving blijft veelbelovend. Er is dringend behoefte aan betere en grotere datasets om klinisch bruikbare modellen empirisch te onderbouwen

Via deze link inschrijven aub

Tarieven: 25€ VVP/VVK-/ VVN-leden 50€ anderen Accreditering rubriek “Psychiatrie” wordt aangevraagd” Allen van harte welkom!

Kirsten Catthoor Wetenschappelijk secretaris, mede namens het Dagelijks Bestuur

VVP activiteit

Online

Informatie

22 april, 2021 - Webinar 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Geert Dom

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

20019272

Rubriek

2

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven