Fenomenologie en psychiatrie: de waan van de dag? met Jasper Feyaerts

Fenomenologie: de leer die wil trachten zonder enig vooroordeel de dingen te leren kennen zoals zij zich voordoen

De fenomenologie is in oorsprong een filosofische stroming die aan Edmund Husserl wordt toegeschreven. De filosofie was langer met de term bekend, maar Husserl was de eerste die uitdrukkelijk de fenomenologie gestalte heeft gegeven.2 Een kernachtige beschrijving van de fenomenologische benadering vindt men bij Maurice Merleau-Ponty.

Een fenomenologische houding kan de geschikte afstand tot het psychiatrisch object verwezenlijken door de subjectiviteit met het behoud van een zekere objectiviteit expliciet in rekening te nemen. Door haar klemtoon op de subjectieve beleving en de weergave in klinische beschrijvingen biedt.

Het fenomenologisch perspectief impliceert dus ook een ethisch standpunt (hoe denk je over de kwetsbare mens?) en houding (hoe ga je om met de kwetsbare mens?). Dit sluit ook aan op dé cruciale vraag die een psychiater, en psychiatrie in het algemeen – zich dient af te vragen: ‘waarmee zijn we bezig?’

De spreker zal een aantal kernbegrippen uit de fenomenologie toelichten en waarom dit belangrijk is voor onderzoek en praktijk. Hij past dit toe op wanen in het schizofrenie spectrum. Dit alles leidt niet enkel tot verrassende inzichten maar ook tot nieuwe perspectieven voor theorie en behandeling van psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder psychose.

Programma:

19.30u welkom – dr. M. Calmeyn

20.00u: fenomenologie voor psychiaters – Jasper Feyaerts

21.30u: vraagstelling

22.00u: receptie

Jasper Feyaerts is Professor Clinical Psychology aan de Universiteit Gent

Inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMITaAn81yETM7qNGc0ZkbCHfiSletjPAdNWMapTxdFr-3jA/viewform?…

Accreditering psychiatrie wordt aangevraagd

Tarieven: 45€ VVP-leden 45E niet artsen 80€ artsen geen lid

Iedereen van harte welkom.

Michiel van Kernebeek Voorzitter sectie filosofie en psychiatrie

Annulaties tot 7 dagen voor de activiteit worden aanvaard.

VVP activiteit

Op locatie

Informatie

12 mei, 2022 - 19h30 tot 21h30 (live)

Psychiatrie en filosofie van de vvp

Plaats

Museum dr. Guislain te Gent

Spreker(s)

Jasper Feyaerts

Moderator

Marc Calmeyn

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

22007583

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven