Familieplatform : een digitaal podium over de Familiereflex

Wat is de Familiereflex?

Familie kan pas echt van betekenis zijn als we met z’n allen de klik maken om familie als gelijkwaardige partner in de zorg te zien. Wanneer hulpverleners en zorgorganisaties oog hebben voor de familie en de reflex maken om hen op een familievriendelijke manier te informeren, ondersteunen en betrekken, heeft dit een grote impact.

De drie partijen als samenwerkende partners in de zorg zijn: de zorggebruiker (kind, jongere, jongvolwassene, volwassene), de familie (volwassenen én kinderen, de belangrijke naasten) en de hulpverlener. Hoe beter de samenwerking tussen deze drie partijen, hoe meer kans op herstel.

De Familiereflex is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg die werd ontwikkeld door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Om bij te dragen aan kwaliteitsvolle hulpverlening, biedt de richtlijn praktische handvatten voor hulpverleners, zorgorganisaties en beleidsinstanties.

Naast benadrukken hoe belangrijk de rol van familie is, biedt de richtlijn ook heel concrete handvatten waarmee hulpverleners aan de slag kunnen om een evenwicht te vinden in de triade cliënt – zorgverlener – familielid/naaste

Accreditering “psychiatrie ” is aangevraagd

Inschrijven via deze link

Tarieven 25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-leden 50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

Annulaties tot 7 dagen voor de activiteit worden aanvaard.

VVP activiteit

Online

Informatie

9 juni, 2022 - Webinar met Familieplatform om 19.30u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Daisy Nauwelaers, Kim Steeman en prof. Dr. Gilbert Lemmens

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21028078

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven