Epidemiologie voor gevorderden – Ronny Bruffaerts

Na het grote succes van onze eerste webinar over epidemiologie in de geestelijke gezondheidszorg, hebben we Ronny Bruffaerts bereid gevonden een vervolglezing te geven: “epidemiologie voor gevorderden”.

In concreto schakelt hij over van puur descriptieve epidemiologie naar een meer analytische en experimentele epidemiologie, waar o.a. preventie deel van uitmaakt. Het gaat dan met name over het ontwikkelen van een dynamisch geheel van meten, weten, interpreteren, implementeren en bijsturen.

De kritiek dat de cijfers die Prof Bruffaerts in samenwerking met Zorgnet-Icuro publiceerde een onderschatting zijn van de klinische werkelijkheid, gaat hij zeker niet uit de weg. Hij noemt het een “gepercipieerde” onderschatting, waarbij het beter is om te onderschatten dan overschatten – juist meten is toch niet mogelijk. Er liggen natuurlijk plannen op tafel die zich zullen richten op die onderschatting, en wil ons daar deel van maken.

Kortom, een onmisbare webinar in deze tijden van discussies over de capaciteit van de geestelijke gezondheidszorg, en de nood aan behandeling.

Accreditatie “Psychiatrie” is aangevraagd

Tarieven: 25€ vvp-leden/ vvk-leden / vvn-leden 50€ anderen

Inschrijven kan via deze link

Allen van harte welkom!

Kirsten Catthoor Wetenschappelijk secretaris President Elect

VVP activiteit

Online

Informatie

22 november, 2021 - Webinar 20u

VVP

Plaats

Spreker(s)

Ronny Bruffaerts

Moderator

Kirsten Catthoor

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21024840

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven