Epidemiologie , functies, risicofactoren.. handvaten voor interventie van automutilatie

Epidemiologie, functies, risicofactoren, gevolgen, handvaten voor interventie van automutilatie.

Glenn Kiekens is psycholoog aan de faculteit psychologie van de KU Leuven

Accreditering “psychiatrie ” is aangevraagd

Inschrijven via deze link

Tarieven 25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-leden 50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

25 april, 2022 - Webinar met Glenn Kiekens 20u

VVP

Plaats

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21027373

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven