Eerstelijnspsychologische zorg, een eerste stap naar toegankelijke zorg- internationale ervaringen

In het kader van de uitrol van het terugbetalingsaanbod eerstelijnspsychologische zorg en om tegemoet te komen aan de vraag naar theoretische en praktische uitwisseling, nodigt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid u graag uit op haar eerste conferentie

Andere activiteit

Op locatie

Informatie

29 november, 2019 - Save the date!

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Plaats

Plaza Hotel in Brussel

Inlichtingen

info-psy@health.fgov.be

Informatie

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven