Een psychiater in Hollywood, de sequel: En hoe zit het met Europa?

Uit recente wetenschappelijk stigma-onderzoek is gebleken dat beeldvorming van personen met een psychische kwetsbaarheid meer gericht moet zijn op weerbaarheid en veerkracht dan op beperkingen

Dit wordt vertaald in moderne tendensen in de geneeskunde, zoals shared decision making, inschakelen van ervaringsdeskundigen, nadruk op empowerment, implementeren van kwaliteitsindicatoren en health management in plaats van disease management. In de media, en dan vooral in film en series, kan de onvolledige, reductionistische visie op de persoon met psychische kwetsbaarheid vervaagd wordt en er meer aandacht komt voor de mens in zijn geheel.

In films, series en andere vormen van visuele kunst blijft het zoeken naar een evenwicht tussen schoonheid en behoud van waardigheid van de psychiatrische patiënt.

In deze webinar zal Dirk Moons toelichting geven over de stand van zaken in de Europese cinema en de positie van de psychiater daarin

Dr. Dirk Moons, Psychiater JVT CGG VAGGA Antwerpen

Inschrijven via deze link

Accreditering “Ethiek en economie” wordt aangevraagd

Tarieven 25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-leden 50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

7 februari, 2022 - Webinar met Dirk Moons om 20u

VVP

Plaats

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21027338

Rubriek

6

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven