Een avond met Bernard Sabbe – 19.30 uur – 21.45 uur

Prof.dr. Bernard Sabbe is naast psychiater en psychotherapeut tevens neurowetenschapper en filosofisch geïnteresseerd. Tijdens zijn hele werkzame leven als psychiater en onderzoeker werd hij geïntrigeerd door de interactie tussen lichaam en psyché. Nu, aan het einde van zijn wetenschappelijk carrière, is zijn fascinatie voor het onderwerp geculmineerd in het boek ‘De vele lichamen die wij zijn’. Dit werk, geschreven met filosoof Luc Braeckmans, behandelt de vraag hoe in de westerse filosofie gedacht is over het lichaam. Dit inspireert een bredere kijk dan de anatomisch[1]mechanische wijze van de geneeskunde sinds Descartes en een meer gedifferentieerde kijk op het lichaam in de psychologie en psychiatrie.

Bernard Sabbe: “Wat is dat, een lichaam? Het lichaam dat ons van bij het wakker worden voortbeweegt tot het ’s avonds uitgeteld in slaap valt. Het lichaam dat ons denken en voelen draagt en bepaalt hoe wij in de ogen van anderen verschijnen. Het lichaam dat we met elkaar in intimiteit delen. Het lichaam dat verandert in vele psychopathologische condities zoals angst en depressie, psychose, apathie, verslaving en anorexia nervosa.”

Uitgaande van de opvattingen over het lichaam van een aantal belangrijke westerse filosofen, bespreekt prof.dr. Sabbe wat hun bijdrage is aan het begrijpen van het lichaam in verschillende psychiatrische beelden. Zo worden thema’s behandeld als de lichaamsbeleving (Merleau-Ponty), het vitale lichaam (Bergson), het onbekende lichaam (Nietzsche), het sociale en gedisciplineerde lichaam (Foucault), het erotische lichaam (Levinas), het gewelddadige (Girard) en het emotionele lichaam (Nussbaum). Aan de hand van casus uit de psychiatrische praktijk hoort u hoe het denken van deze filosofen een inspiratie kan zijn voor onze hedendaagse psychiatrische diagnostiek en behandelingen.

Tijdens deze webinar zal professor Sabbe:

– Eerst een presentatie geven over zijn werk.

– Daarna zal hij samen discussiëren over het thema

– En tenslotte kan u uw vragen en opmerkingen aan hem voorleggen.

Tarief: Het inschrijfgeld bedraagt: € 79

Accreditering NVVP is aangevraagd.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Prof.dr. Ton van Balkom en prof.dr. Robbert Jan Verkes

Andere activiteit

Online

Informatie

9 november, 2023 - Filosofische inzichten in de interactie tussen lichaam en geest

Plaats

Spreker(s)

Prof.dr. Bernard Sabbe,

Inlichtingen

scem@scem.nl

Informatie

Inschrijven

Organisatornummer

2,862

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven