Een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen

Het Alternatieve model voor Persoonlijkheidsstoornissen breekt met het idee van een zuiver beschrijvende classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, zoals we dat traditioneel van DSM kennen.

Het integreert empirisch onderzoek en klinische ervaring in een model dat richting geeft aan de wijze waarop we in de toekomst naar persoonlijkheidsproblematiek zullen kijken.

Joost Hutsebaut is hoogleraar en verbonden aan het Expertisecentrum Persoonlijkheidsstoornissen en intussen ook houder van de bijzondere leerstoel vroeg interventie persoonlijkheidsstoornissen aan de Universiteit Tilburg, over een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen.

Accreditering “Psychiatrie” wordt aangevraagd

Inschrijven via deze link

Tarieven 25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-leden 50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers – Wetenschappelijke secretaris Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

VVP activiteit

Online

Informatie

9 maart, 2022 - Webinar met Joost Hutsebaut om 20u

VVP

Plaats

Moderator

Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Organisatornummer

2,862

Erkenningsnummer activiteit

21027347

Rubriek

2

Accrediteringspunten

1.5

Wenst u zich in te schrijven?

Inschrijven